efektywne uczenie się

18 cz. 2010

Sposoby komunikowania się z innymi są ważnym elementem procesu kształtowania się tożsamości. Jednostki i grupy różnią się poziomem otwartości, stopniem komunikatywności. Jedni komunikują się niemal bez przerwy i z każdym, inni staranniej wybierają obiekt i temat do rozmowy, jeszcze inni doświadczają blokady podczas interakcji werbalnej.

06 cz. 2010

Angielszczyzna jest obecnie niezwykle popularna i uważana za uniwersalną. Szczególny napływ wyrazów pochodzenia brytyjskiego i amerykańskiego rozpoczął się wraz z otwarciem granic w 1989 roku. Znajomość angielskiego wszędzie jest wymagana, a w zasadzie uważana za oczywistość.

15 maj 2010

Do you speak English? Yes, I do. Dziś każdy pracodawca, na podane pytanie, wymaga twierdzącej odpowiedzi. Czy zanim zaczniemy przygodę z nauką języków obcych nie powinniśmy zastanowić się jaki typ inteligencji prezentujemy? Jaka metoda okaże się dla nas skuteczna i interesująca, a beriera językowa mitem?

Rynek polski oferuje szereg rozwiązań, od tradycyjnych, konwencjonalnych metod po te najciekawsze i zdaje się najbardziej kontrowersyjne. 

 

10 kw. 2010

J.F.Herbart i J.Dewey to niewątpliwie dwie wielkie osobowości świata edukacji. Pierwszy z nich to pomysłodawca tradycyjnego systemu kształcenia, w którym postać nauczyciela przekazującego wiedzę jawi się na pierwszym planie. Drugi prezentuje dydaktykę progresywną, w której uczeń jest w centrum procesu edukacyjnego, a przyswajanie wiedzy odbywa się drogą samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów. Poglądy, którego z nich mają prawo wpływać na kształt działań edukacyjnych współcześnie?

19 mrz. 2010

Możliwości mózgu spadają już po 27 roku życia! Zainwestuj w ćwiczenia umysłu aby ten proces spowolnić, cieszyć się dobrą pamięcią przez długie lata i nieustannie rozwijać swoją kreatywność. Twój trening wcale nie musi być męczący- czasem wystarczy zmienić własne nawyki.

Badania z Ameryki donoszą, że możliwości umysłu w tym szybkość myślenia zmniejszają się po 27 roku życia, osiągnąwszy szczyt w granicach 22 roku.

14 mrz. 2010

Mapa myśli (mind map) – jest to szczególny rodzaj notowania, pobudzający obie półkule ludzkiego mózgu. Po raz pierwszy o tej technice, można było przeczytać w bestsellerze Tony’ego Buzana pt: „ Mapy twoich myśli”. Od tamtej pory mind maps zyskały fanów na całym świecie.

06 lt. 2010

Czasy, gdy proces edukacji można było zamknąć w okresie do 25 roku życia, odchodzą powoli do lamusa. Potrzeba ustawicznego uczenia się (lifelong learning) wynika z dynamicznego rozwoju świata. Niemalże każdego dnia jesteśmy świadkami zmian technologicznych, gospodarczych i społecznych. Edukacja dorosłych stała się kluczem do odpowiedniego reagowania na zupełnie nowe problemy.

19 li. 2009

W perspektywie psychologicznej uczenie się jest procesem zaspokajania potrzeb przez osiąganie wyznaczonych celów. Dotyczy to szczególnie dorosłych uczniów, którzy zazwyczaj pragną rozwijać się w określonym kierunku (wybór kursu, materiału, szkoły), co obrazuje poniższy andragogiczny model edukacji osoby dorosłej:

08 li. 2009

Powszechnie uznaje się, że możliwości wzrostu gospodarczego Europy są bezpośrednio związane z poziomem wiedzy i przedsiębiorczości pracowników. Od „pracowników wiedzy przyszłości” oczekuje się, że posiądą wysoki poziom ogólnego i specjalistycznego wykształcenia. Umiejętność dostosowania się do zmian poprzez uczenie się przez całe życie umożliwi im zdobycie i utrzymanie różnych rodzajów pracy i poprawi ich pozycję w społeczeństwie.

08 li. 2009

Bez względu na to, czy nowoczesne technologie stosowane są na użytek własny, czy organizacji, pozyskanie pełnych i aktualnych informacji możliwe jest w bardzo krótkim czasie.Dzięki możliwościom związanym z rozwojem Internetu niemożliwe staje się możliwym, a uzyskanie odpowiedzi na konkretne pytania trwa ułamki sekund. Taki stan rzeczy nieodwracalnie zmienia oblicze edukacji na wszystkich szczeblach rozwoju zawodowego w miejscu pracy. Usługi edukacyjne oferowane są na szeroką skalę, ze zniesieniem barier czasu i miejsca.