Studia dzienne czy zaoczne?

Studiować dziennie czy zaocznie- trudny wybór

Zarówno studia dzienne jak i zaoczne mają swoje plusy i minusy. Właśnie dlatego, że ani jeden ani drugi tryb studiowania  nie jest idealnym rozwiązaniem wielu maturzystów ma dylemat czy wybrać studia dzienne czy zaoczne. Studia dzienne kojarzone są z większym prestiżem natomiast zaoczne z możliwością szybkiego podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin i zdobyciem cennego doświadczenia. Mit na temat podejmowania studiów w trybie zaocznym wyłącznie z powodu nie otrzymania miejsca na studiach dziennych został już obalony. Dziś bierze się pod uwagę złożoność tego typu decyzji.

Studenci dzienni kontra zaoczni

Na wielu forach i portalach internetowych głównym tematem dyskusji jest: kierunek studiów dla niezdecydowanych oraz wybór trybu studiowania. Często w trakcie aktywnych dyskusji między studentami studiów dziennych i zaocznych dochodzi do kłótni i wzajemnego udowadniania sobie, że wybór przeciwnego kierunku niż ten, który oni obrali wiąże się z samymi negatywnymi doświadczeniami. Jakie zarzuty kierują wobec siebie studenci dzienni i zaoczni? Jakie kwestie poruszają, by ukazać swój wybór w pozytywnym świetle?

Kwestia finansowa

Argument: Warto studiować dziennie, gdyż są bezpłatne.

Czy aby na pewno? Wprawdzie samo uczęszczanie na zajęcia na uczelni jest bezpłatne, ale studia w innym mieście niż rodzinne wiąże się z innego rodzaju wydatkami.  Dojazdy, opłaty za akademik, wyżywienie, książki i ksera materiałów nawet przy wsparciu socjalnym są wydatkiem, który jest w stanie poważnie nadszarpnąć budżet rodzinny. Studia zaoczne mimo, że są odpłatne nie obciążają tak mocno budżetu rodzinnego, gdyż w zdecydowanej większości przypadków student opłaty reguluje sam.

Doświadczenie zawodowe

Argument: Studenci dzienni nie pracują i nie mają żadnego doświadczenia zawodowego.

Zazwyczaj podkreśla się, że studenci studiów dziennych całymi dniami się uczą, a ilość nauki sprawia, że nie mają możliwości podjęcia żadnej pracy. Tym samym opuszczając mury uczelni wychodzą na rynek pracy zupełnie zdezorientowani, podczas gdy studenci zaoczni mają za sobą już kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Ta sytuacja powoli zaczyna się jednak zmieniać. Studenci dzienni znając sytuację na rynku pracy coraz częściej próbują swoich sił uczestnicząc w rożnych projektach. Wprawdzie praca w pełnym wymiarze godzin nie jest realna, ale przy dużym samozaparciu i samodyscyplinie (zwłaszcza w ciągu ostatnich lat studiów, gdy godzin zajęć jest mniej) możliwe jest zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin. Studenci dzienni mogą ponadto pracować w weekendy, w czasie wakacji, zdecydować się na wyjazd w ramach wymiany lub zdecydować się na wolontariat. Każde doświadczenie jest cenne. Wiele uczelni zobowiązuje studentów do odbycia bezpłatnej praktyki w celu uzyskania wpisu do indeksu, wtedy najbardziej motywującym czynnikiem do podjęcia takiej pracy jest oczywiście możliwość zdobycia doświadczenia.

Czynniki motywujące do podjęcia bezpłatnych praktyk zawodowych przez studentów:

 

 Powody uczestnictwa w bezpłatnych praktykach

Źródło: http://www.conquest.pl/wp-content/uploads/2012/04/Badanie_Studentow_Fina...

Ilość materiału do opanowania

Argument: Studenci zaoczni mają mniej materiału do opanowania i są traktowani pobłażliwie. 

To kolejny mit, który warto obalić. Ilość materiału, którą trzeba opanować przygotowując się do zaliczeń i egzaminów na studiach dziennych i zaocznych jest tak sama. Różnica polega jedynie na tym, że mniejsza ilość godzin zajęć, które są przeprowadzane w trybie zaocznym powoduje, że wiele zagadnień, które studenci dzienni omawiają w trakcie ćwiczeń czy wykładów na uczelni studenci zaoczni muszą przyswoić samodzielnie. Indywidualnie również muszą szukać wielu informacji i źródeł.

Podejście do nauki

Argument: Studenci zaoczni to ignoranci, którzy w ogóle się nie uczą i studiują, tylko po to, żeby otrzymać świadectwo.

To typowo stereotypowy pogląd. Bardzo często studenci dzienni etykietują studentów zaocznych jako tych, którym ,,niczego się nie chce" i których jedynym celem jest dotrwanie do końca studiów oraz otrzymanie dokumentu potwierdzającego zakończenie tego etapu edukacji. Prawda jednak jest taka, że zarówno wśród studentów dziennych jak i zaocznych można spotkać osoby, które mają lekceważący stosunek do nauki, edukację zamieniają na zabawę i żyją od egzaminu do egzaminu. I odwrotnie. Wielu studentów zaocznych podobnie jak tych dziennych dużo czasu poświęca na naukę, przygotowuje się na każde zajęcia. To zależy od indywidualnych cech danej osoby.

Kiedy wybór jest łatwiejszy...

Są jednak sytuacje, w których można stwierdzić czy lepszym wyborem są studia dzienne czy zaoczne. Na pewno nie warto studiować dziennie dla samej idei. Będąc pasjonatem danego przedmiotu np. biologii, a nie otrzymawszy miejsca na studiach dziennych lepiej podjąć decyzję o kształceniu w tym kierunku na studiach zaocznych niż wybrać studia dzienne w innym kierunku, tylko dlatego, że udało się pozytywnie przejść proces rekrutacyjny. Podobnie własna rodzina (mąż, dziecko) jest czynnikiem mobilizującym do podjęcia studiów zaocznych. Z kolei kariera naukowca jest czynnikiem sprzyjającym podjęciu decyzji o nauce w trybie dziennym. Przed dylematem wyboru nie muszą stawać przyszli studenci medycyny, której studiowanie w trybie zaocznym nie jest możliwe.

Studia dzienne i zaoczne to dwie drogi rozwoju. Najważniejsze, by na początku określić swoje priorytety zadając sobie pytanie: Co jest dla mnie najważniejsze? Czy chcę szybko podjąć pracę czy poświęcić kilka lat na intensywną naukę? Warto wybierać studia wyzbywając się ograniczeń ze strony innych osób. Ważne jest to, by był to wybór świadomy, własny i by nie mieć z tego powodu żadnych kompleksów. Czasem, gdy nie można zdecydować się ani na studia dzienne ani na zaoczne dobrym rozwiązaniem jest zrobienie sobie rocznej przerwy w nauce i odnalezienie swojej drogi życiowej gromadząc różne doświadczenia.