Narada Nauczycielska- Muzyka w Oświacie

narada-nauczycieli

Co w muzyczno-pedagogicznej trawie piszczy? Jakiej pomocy potrzebują nauczyciele muzyki, a jak w szkolną edukację muzyczną mogą się włączyć organizacje pozarządowe? Jaka przyszłość lekcji muzyki i zajęć artystycznych? To tylko kilka tematów, które zostanie poruszonych w czasie I Narady Nauczycielskiej, która odbędzie się dziś o godzinie 17.00 w siedzibie Fundacji ,,Muzyka jest dla wszystkich".

Zapraszamy nauczycieli muzyki ze szkół i przedszkoli do wspólnej burzy mózgów. Spotkajmy się w gronie praktyków, osób dobrze zorientowanych w aktualnej rzeczywistości oświatowej, aby sprecyzować wyzwania stojące przed powszechną edukacją muzyczną, zastanowić się nad adekwatnymi i efektywnymi metodami pracy, nad przyszłością zajęć muzycznych w oświacie.

Nie planujemy referatów ani paneli. Zależy nam dyskusji. Mamy nadzieję, że pierwsza Narada określi tematy i ramy organizacyjne dla kolejnych  takich spotkań.

Świat dookoła biegnie, zmienia się, a wraz z nim oczekiwania i możliwości uczniów i nauczycieli. Naszym zdaniem szkolna edukacja muzyczna wymaga dzisiaj nowego podejścia.

Zastanówmy się zatem wspólnie nad nowymi sposobami działania, spróbujmy uchwycić postępujące zmiany w metodyce faktycznie stosowanej przez nauczycieli muzyki. Spodziewamy się usłyszeć od Państwa fascynujące opowieści o Waszych eksperymentach. Chcielibyśmy także pomarzyć wspólnie o idealnej edukacji muzycznej, o tym jak powinna wyglądać w przedszkolu i szkole.

Ważnym tematem narady powinna być współpraca nauczycieli muzyki ze środowiskiem oświatowym i organizacjami pozarządowymi. Fundacje i stowarzyszenia mogą uzupełniać działania państwa w edukacji, szkoły coraz chętniej otwierają się na tę współpracę. Spróbujmy więc określić konkretne zadania, w których organizacje pozarządowe mogą być przydatne nauczycielom muzyki i odwrotnie jak nauczyciele muzyki mogą wpłynąć na nasze działania na rzecz szkolnej edukacji muzycznej, formalnej i nieformalnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji.

I Narada Nauczycielska odbędzie się 13 lutego o godzinie 17.00 w siedzibie naszej Fundacji.

Tematy pojawiające się na naradzie przekażemy pod dyskusję online przez cały następny tydzień a następnie wnioski z naszej narady umieścimy na naszej stronie internetowej.

Adres siedziby Fundacji:

Warszawa, Saska Kępa, ul.Paryska 31 m 14 b (domofon 142)

Zgłoszenia do udziału w debacie prosimy wysyłać na adres:

katarzyna.konciak@muzykajest.pl

Szczegółowe informacje pod nr tel. 605-225-849

Serdecznie zapraszamy!