Studenckie wymiany sposobem na studia za granicą? Czy warto?

wybór studiów

Nie każdego stać na to, by studiował za granicą przez cały czas trwania studiów. Choć na niektórych uczelniach zagranicznych można studiować za darmo, to jednak polscy studenci częściej wybierają wymiany, trwające jeden bądź dwa semestry. Na wielu uczelniach działają programy, w ramach których można część studiów spędzić poza granicami kraju, studiując na zagranicznej uczelni.

Studenckie wymiany zagraniczne są świetnym sposobem na zdobycie nowych doświadczeń, szlifowanie języka obcego, a także na poznanie nowych osób i zwiedzenie krajów, które często pozostawały poza naszym zasięgiem. W niektórych szkołach średnich organizowane są wymiany uczniów z zaprzyjaźnionych szkół zagranicznych, jednak najczęściej są to krótkie wyjazdy do krajów stosunkowo blisko położonych. Na studiach otwierają się większe możliwości uczenia się za granicą.

Czym jest Erasmus+?

Od stycznia 2014 roku wszedł z życie program Erasmus+, który zastąpił wcześniejsze programy, takie jak Uczenie się przez całe życie, Erasmus, Comenius czy Młodzież w działaniu. Będzie on realizowany do 2020 roku. Program Erasmus+ ma na celu zwiększenie mobilności zagranicznej, podobnie jak dotychczasowe programy. Dodatkowo wsparciem będą objęte działania związane ze sportem, zwłaszcza te, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji. Dzięki środkom z programu Erasmus+ młodzi ludzie oraz kadra edukacyjna, pracująca z dziećmi i młodzieżą będzie mogła skorzystać z wymian, zagranicznych stażów i praktyk, a także spotkań i szkoleń, mających na celu wzmacnianie innowacyjności. Jak donosi portal maturalny studiowac.pl: „Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą”.

Dlaczego warto wyjechać na zagraniczną wymianę?

Osoby, które postanowiły zrealizować część swojego programu studiów za granicą, nie żałują swojej decyzji. Studenci podkreślają, że pół roku, które spędzili poza murami własnej uczelni, to nie tylko czas nauki, lecz także przekonania się o własnych możliwościach językowych, przełamywania barier czy nawiązywania nowych kontaktów, które często przetrwają pomimo dużej odległości i upływu czasu.

W obecnym czasie przed studentami, którzy chcą wyjechać na studia za granicę otwiera się wiele możliwości. Wymiany są możliwe nie tylko w ramach Erasmusa+, lecz także i innych programów, dzięki którym można studiować na zagranicznych uczelniach. Wspomnieć tu można choćby o programie Amgen Scholar, skierowanym do studentów kierunków, związanych z medycyną, biologią, farmacją oraz kierunkami pokrewnymi. Umożliwia on studiowanie w Wielkiej Brytanii (Uniwersytet Cambridge), w Szwecji (Instytut Karolinska) oraz w Niemczach (Uniwersytet Ludwiga Maximiliana). Niektóre polskie uczelnie, takie jak Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska czy Politechnika Warszawska mają nawiązane kontakty z uczelniami australijskimi i studenci mogą skorzystać z wymiany z uczelniami partnerskimi.

Jak widać, możliwości wymian zagranicznych jest wiele, dlatego warto z nich skorzystać, tym bardziej, że studia to czas podejmowania odważnych decyzji i mierzenia się z różnymi przeszkodami. Takie doświadczenia z pewnością przydadzą się w późniejszym życiu zawodowym.

Więcej o studiach za granicą znajdziecie na studiowac.pl