Gdzie studiować za granicą

College w Oxfordzie

Dyplomem ukończenia studiów wyższych może się pochwalić bardzo wiele osób w naszym kraju. W ostatnich latach zdecydowanie rośnie liczba chętnych na studia zagraniczne. To nie tylko prestiż, ale i szansa na wyróżnienie się na rynku pracy. Gdzie warto wyjechać na studia?

Powodów, dla których warto studiować za granicą nie trzeba przytaczać, gdyż są one powszechnie znane. Które uczelnie są popularne? Niewątpliwie anglosaskie nastawione na łączenie teorii z praktyką, ale nie tylko.

Studia po brytyjsku

Brytyjskie Uniwersytety od dawna cieszą się ogromną popularnością wśród studentów z całego świata. Najstarszą uczelnią anglosaską jest uniwersytet w Oxfordzie, który od lat niezmiennie pozostaje w czołówce najbardziej prestiżowych uczelni w Europie. Na Uniwersytetcie w Oxfordzie można studiować od medycyny poprzez nauki filologiczne aż po współczesne media. Uczelnia wykształciła wielu wybitnych artystów i polityków. Obok niego najczęściej wymienianym jest Uniwersytet w Cambridge- założony początkiem XIII wieku przez grupę profesorów i studentów, którzy odeszli  z Uniwersytetu w Oxfordzie. Na oba uniwersytety trzeba składać dokumenty rok wcześniej. Co ważne nie można w jednym roku składać papierów na obydwie uczelnie, gdyż rywalizacja między nimi wciąż trwa. Rekrutacją zajmuje się UCAS. Studia na tych uniwersytetach są odpłatne. Nawet pracując jest mała szansa na utrzymanie się na tych uczelniach bez wsparcia z zewnątrz. Choć można skorzystać ze stypendiów to jednak jest ich znacznie mniej niż w USA czy w Niemczech. Podobnie jak w Polsce studia w Wielkiej Brytanii sa dwustopniowe (system boloński). Na studia można się zgłaszać już 1 września roku poprzedzającego rozpoczęcie studiów. Oprócz tych dwóch renomowanych uczelni w Wielkiej Brytanii jest jeszcze bardzo wiele innych uczelni kształcących na wielu kierunkach. Przy wyborze kierunku można kierować się danymi jakie podaje Agencja Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego QAA. Na jej stronie internetowej można znaleźć informacje o wszystkich uczelniach w kraju.

Studia za ocenanem

Według statystyk w Stanach Zjednocznoych znajduje się najwięcej pretiżowych uczelni na całym świecie. To tu przyznawanych jest najwięcej nagród za osiągnięcia studentów.  Dominują kierunki ścisłe skoncentrowane na badaniach. Na czoło wysuwa się niewątpliwie Harvard. Ogromnym plusem studiów na Harvardzie jest bardzo duża pomoc finasowa. Uczelnia zatrudnia szereg osób, które zajmują się pomocą finasową rodzinom, które przechodzą problemy finasowe. Pomoc obejmuje nie tylko koszty związane ze studiami, ale również z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem. Ponadto studenci mogą podjąć pracę w niewielkim wymiarze godzin, korzystać z nagród zewnętrznych, stypendiów, a także pożyczek. Na Harvardzie studiują najlepsi, bez względu na swoją sytuację materialną. Polaków wciąż jednak na tym elitarnym uniwersytecie jest mało. Jak wynika z badań przeprowadzonych w listopadzie 2012 roku na ponad 17 tys. wszystkich studentów tej uczelni, a obcokrajowców 4400 Polaków jest zaledwie 21.

Studenci-zagraniczni-na-Harvardzie

Źródło: http://fakty.interia.pl/nauka/news-uniwersytet-harvarda-osiagalny-dla-po...

Dużą popularnością wśród studentów zagraniczych cieszy się również Uniwersytet Yale, który w ostatnim czasie przyjmuje więcej studentów zagraniczych niż kiedykolwiek wcześniej. Podobnie jak na Harvardzie studenci mogą liczyć na duże wsparcie materialne- takie samo jakie przysługuje Amerykanom.

Studia w Niemczech

Studia na jednej z niemieckich uczelni to wspaniały pomysł na zdobycie dobrego wykształcenia. Niemieckie uczelnie oferują bogatą ofertę kształcenia i wysoki poziom studiów. Na szczególnie wysokim poziomie są studia na kierunkach ścisłych. Inżynierowie wykształceni w Niemczech są kadrą wysoko cenioną na świecie. Warunki rekrutacji zazwyczaj nie są zbyt wygórowane. Najczęściej wystarczy zdana matura w liceum ogólnokształcącym, przetłumaczone świadectwo dojrzałości złożone na wybranej uczelni oraz znajomość języka na poziomie B2. Osoby, które ukończyły licem profilowane lub technikum muszą jednak jeszcze ukończyć roczne kolegium przygotowawacze. Braki finansowe nie są przeszkodą w studiowaniu w tym kraju, gdyż można skorzystać z bogatej oferty stypendialnej. Koszty studiowania są porównywalne do innych europejskich krajów. Wśród słynnych, prestiżowych uczelni niemieckich wymienia się m.in. Uniwersytet w Heidelbergu. To najstarsza uczelnia w Niemczech, jedna z najlepszych w kraju i za granicą, klasyczny uniwersytet z szeroką bazą kierunków. Popularny jest również Uniwersytet w Karlsruhe-  najstarsza szkoła techniczna w kraju i czwarta w Europie. Specjalizuje się w  naukach przyrodniczych, inżynieryjnych czy ekonomicznych. Jako pierwsza w kraju otworzyła ona wydział informatyki. Uczenia ta stawia przede wszytkim na nowatorstwo. Do prestiżowych należy ponadto Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, na którym można studiować prawie wszystko, a opieka nad studentami jest dobrze zorganizowana.

Inne możliwości

Oczywiście studia za granicą nie muszą wiązać się z prestiżowymi uczelniami. Rozsądnym rozwiązaniem są studia na uczelniach skandynawskich np. w Danish Academy of Business and Technology. Kraje skandynawskie jako państwa zamożne, mają dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt sale sprzyjające rozwojowi nauki. Wszystkie kierunki są oparte na połączeniu teorii z praktyką. W Polsce najwyżej w rankingach znajduje się UJ i UW.  Warto przed podjęciem decyzji o studiach za granicą dowiedzieć, się czy takie studia (przynajmniej w pewnym wymiarze) nie będą możliwe na polskiej uczelni w ramach wymiany. Przy takim rozwiązaniu można uniknąć załatwiania wielu formalności, którymi zajmie się uczelnia.

Studia za granicą to niewatpliwie bardzo dobry pomysł na kształcenie, mający wiele zalet. Warto jednak taką decyzję dobrze rozważyć biorąc pod uwagę przede wszytkim kryteria rekrutacyjne oraz możliwości finasowe jakie daje konkretna uczelnia. Podstawą jest oczywiście dobra znajomość języka, którego warto intensywnie się uczyć przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych.