Międzynarodowe kwalifikacje zawodowe

międzynarodowe kwalifikacje studenci

Czasy, kiedy ukończenie studiów ekonomicznych dawało gwarancję na zdobycie zatrudnienia, odeszły w zapomnienie. W obliczu ogromnej konkurencji na rynku pracy, absolwenci szkoł wyższych  co raz częściej decydują się na kontynuowanie nauki i zdobywanie kwalifikacji międzynarodowych.

Tym samym warto zapoznać się z ofertą  międzynarodowych kwalifikacji zawodowych, których zdobycie gwarantuje dołączenie do prestiżowego grona praktyków biznesu i absolwentów studiów podyplomowych. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze szkolenia z zakresu finansów, audytu i marketingu.

  • ACCA (Association of Charactered Certified Accountants)  - skupia się na rachunkowości finansowej i audycie. Najpopularniejsze wśród głównych księgowych i audytorów. Uzyskanie kwalifikacji ACCA wymaga zdania 14 egzaminów w okresie 2-3 lat.

 

  • CIMA ( Charactered Institute of Management Accountants) – dotyczy sfery finansów. Jest to szkolenie skupiające się na zarządzaniu strategicznym i rachunkowości zarządczej. CIMA okazuje się idealne dla analityków finansowych, kontrolerów i osób zajmujących się sprzedażą. Uzyskanie kwalifikacji wymaga zdania 15 egzaminów.

 

  • CIM (The Charterem Institute of Marketing) – szkolenie marketingowe składające się z trzech poziomów. Daje możliwość uzyskania certyfikatu po ukończeniu konkretnego działu, bez konieczności kontynuowania nauki. Absolwenci studiów wyższych z kierunków biznesowych, są zwolnieni z pierwszego poziomu szkolenia. Egzaminy konieczne do uzyskania certyfikatów, oscylują wokół  zagadnień: analizy finansowej, planowania marketingowego i budowania strategii marketingowej.

 

  • CIA (Certified Internal Auditor) – jest idealne dla osób zainteresowanych audytem wewnętrznym. Aby zdobyć kwalifikacje należy zdać 4 egzaminy dotyczące: technologii informatycznych, zarządzania przedsiębiorstwem i kluczowego audytu wewnętrznego.

 

  • CFA ( Charactered Financial Analyst) – skupia się na tematyce zarządzania inwestycjami. Egzaminy mają formę pisemna i przeprowadzane są Polsce raz do roku, w czerwcu. Uczestnicy CFA powinni posiadać wiedze z zakresu: narzędzi inwestycyjnych, wyceny aktywów i etyki.

 

Tym co wyróżnia szkolenia międzynarodowe, jest zdecydowana przewaga zajęć praktycznych nad teoretycznymi. Bardzo często zdanie egzaminu polega na rozwiązaniu realnego problemu, zaistniałego w świecie biznesu. Świadomi danego faktu pracodawcy, bardzo chętnie podejmują współpracę z certyfikowanymi profesjonalistami.