Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

W ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie”, którego celem jest rozwój różnych form uczenia się i wspieranie współpracy zagranicznej między systemami edukacji i szkoleń realizowany jest program ,,Comenius”. W ramach programu nauczyciele mają szansę wyjazdu na bezpłatne szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji językowych.

Kryteria udziału w programie

W programie udział mogą wziąć nauczyciele, którzy:

 • co najmniej dwa lata pracują w zawodzie
 • zatrudnieni są przynajmniej na ¾ etatu w placówce oświatowej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna itp.)
 • mają obywatelstwo polskie lub posiadają kartę stałego pobytu w Polsce
 • mogą się pochwalić znajomością języka co najmniej na poziomie B2

Osoby, które skorzystały już z kursu doskonalenia zawodowego w ramach programu ,,Comenius” muszą dodatkowo poczekać dwa lata, by móc uczestniczyć w kursie.

Proces rekrutacji na bezpłatne szkolenia

Żeby wziąć udział w programie należy:

 • sprawdzić na liście znajdującej się na stronie: http://www.comenius.org.pl czy dana instytucja jest uprawniona do skorzystania z oferty
 • odnaleźć kurs lub szkolenie skorelowane z profilem zawodowym
 • dokonać wstępnej rezerwacji miejsca u osoby organizującej kurs
 • wypełnić formularz elektroniczny
 • złożyć wszelkie wymagane dokumenty do Narodowej Agencji
 • czekać na decyzję Narodowej Agencji.

Terminy wyjazdów

Pierwsza grupa nauczycieli, którzy złożyli wnioski do dnia 16 stycznia tego roku wyjadą na szkolenie już 1 maja, kolejne:

 • 1 września (wnioski do 30 kwietnia)
 • 1 stycznia 2014 (wnioski do 17 września)

Kurs trwa 4 miesiące. W jego trakcie nauczyciele przejdą intensywne ćwiczenia w grupach składających się z międzynarodowych nauczycieli, będą mogli wzajemnie wymienić się doświadczeniami i zdobyć nowe kwalifikacje.

W ramach programu można wyjechać do Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na Maltę. To możliwość udziału w szkoleniach, konferencjach , seminariach i praktykach i to zupełnie za darmo (pokrytych zostanie bowiem 100% kosztów zarówno odbycia kursu jak i podróży, utrzymania oraz wizy).

Więcej informacji na stronach: http://www.comenius.org.pl oraz http://www.atas.pl