Grywalizacja sposobem na wzrost zaangażowania pracowników

grywalizacja

Nowoczesne narzędzia pomagające zmotywować zespoły projektowe

Według badań przeprowadzonych przez Gallup, 63% pracowników z całego świata wykazuje brak zaangażowania, natomiast tych zaangażowanych w pracę wielokrotnie rozpraszają różne czynniki. W oczach pracodawcy ideałem jest więc pracownik, który nie odrywa się od swojej pracy, tylko zatraca się w niej, jak zdobywający kolejne punkty zwycięstwa gracz. Rozwiązaniem tego problemu może stać się popularna ostatnio technika grywalizacji, by zmotywować pracowników do działania, poprzez zmianę ich zachowań przy wykorzystaniu mechanizmów z gier. A pomocne są w tym narzędzia oferowane przez portale szkoleniowe obecne w Internecie.

Można odnieść wrażenie, że dotychczasowe metody i formy motywowania zespołu pracowników są nieskuteczne, jakby nie dało się ich dostosować do dzisiejszych, zmieniających się jak w kalejdoskopie, warunków rynkowych i demograficznych. Przekazywana na szkoleniach wiedza szybko umyka albo pracownicy nie potrafią lub nie mają możliwości wykorzystania jej w praktyce, co ich dodatkowo demotywuje. Natomiast systemy motywacyjne są dla firmy kosztowne. Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się wprowadzenie grywalizacji.

Czym jest grywalizacja?

Grywalizacja, zwana także gamifikacją (od ang. gamification) lub gryfikacją, to metoda angażowania pracowników, wykorzystująca mechanikę znaną z gier fabularnych i komputerowych, w celu modyfikowania zachowań w sytuacjach rzeczywistych. Opiera się na osiąganiu przyjemności z rozwiązywania zadań, pokonywania kolejnych trudności, wyzwań. Może być stosowana w firmach, by zwiększyć efektywność zarządzania zasobami ludzkimi i zaangażowanie pracowników różnych szczebli w wykonywane przez nich zadania służbowe, nawet wtedy, gdy uchodzą za nieciekawe. Polskie określenie grywalizacja zawierające słowa gra i rywalizacja jest więc wyjątkowo trafne.

Grywalizacja i portale szkoleniowe

W Internecie obecne są portale szkoleniowe, takie jak między innymi http://www.4seriousgames.pl/ które wykorzystują mechanizmy grywalizacji, social learningu, serious games i geolokalizacji. Platformy tego typu oferują autorskie rozwiązania, stworzone przez specjalistów doświadczonych we wspomnianych obszarach. Są innowacyjnym narzędziem dla trenerów, specjalistów od szkoleń i firm szkoleniowych oraz firm chcących wykorzystać system na swoje wewnętrzne potrzeby. Dzięki nim możliwe jest tworzenie angażujących gier szkoleniowych łączących elementy świata wirtualnego z rzeczywistym, w oparciu o mechanizmy GPS oraz aplikację mobilną. To pozwala przeprowadzać rozgrywki zarówno w sali szkoleniowej, budynku firmy, jak i w całym mieście. Możliwe są także gry szkoleniowe przebiegające tylko online.

 

Jak to działa?

Aby wprowadzić technikę grywalizacji, należy na początku zdefiniować swoje cele biznesowe. Trzeba przy tym pamiętać, że nie robi się tego nie dla zabawy, a po to, by osiągnąć na przykład lepszą sprzedaż. Do tego wykorzystujemy mechanizmy z gier. Następnie należy poznać użytkowników, którzy wezmą udział w rozgrywce, ustalić ich aktualne zachowania w konkretnych kontekstach, a następnie zaprojektować zmianę ich zachowań na te, które chcemy osiągnąć. Tutaj trzeba dobrać właściwy zestaw mechanizmów z gier oraz schematów angażowania, by wzmacniać zachowania pożądane i niwelować niepożądane.

Grywalizacja może okazać się techniką dość zaskakującą, gdyż tu pomoc przychodzi z wyjątkowo niespodziewanego źródła, jakim są gry komputerowe i fabularne. Warto też wiedzieć, że rozwiązanie to nie jest żadnym eksperymentem, a sprawdzoną metodą, przynoszącą wymierne efekty.

 

4SeriousGames: innowacyjny portal szkoleniowy wpierający procesy rozwojowe pracowników w oparciu o proste mechanizmy grywalizacji i social learningu.