Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2013

W dniach 17-18 stycznia 2013 roku w Gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja poświęcona kwestii internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz mobilności studentów i pracowników naukowych. Obecnie w Polsce studiuje 24 253 obcokrajowców, wdrażane są również programy studiów prowadzone w językach obcych, a ich ilość z roku na rok rośnie.

Konferencja Rektorów Akademickich wraz z Fundacją Edukacyjną ,,Perspektywy” już po raz szósty zorganizowała spotkanie w trakcie którego podjęto tematykę umiędzynarodowieniu polskiego szkolnictwa wyższego w ramach programu ,,Study in Poland”. Partnerami wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz British Council, a gospodarzem był Uniwersytet Warszawski.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się cztery sesje plenarne, w trakcie których wystąpili akademiccy działacze naukowi oraz przedstawiciele instytucji naukowych. Hasłami przewodnimi sesji były kolejno:

I Umiędzynarodowienie polskich uczelni 2013 - gdzie jesteśmy? dokąd idziemy?

II Flagowe programy kształcenia obcokrajowców: strategie, doświadczenia, wyzwania.

III Jak to robią inni - doświadczenia brytyjskie w umiędzynarodowieniu edukacji wyższej.

IV Problemy rekrutacji studentów zagranicznych - kluczowe rynki, dobre praktyki, doświadczenia programu "Study in Poland".

Czas pomiędzy sesjami wypełniony był dyskusjami, odpowiedziami na pytania od uczestników konferencji oraz przerwami na kawę i posiłki. Czwartkowe spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją i finałową galą konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Nagrody w konkursie INTERSTUDENT otrzymało troje studentów: Colett Neumann z  Niemiec, Alona Nad z Ukrainy oraz Hon Hong Huat z Malezji. Ponadto w trakcie konferencji została zorganizowana konferencja prasowa w trakcie której wskazano m.in. na korzyści płynące z obecności studentów zagranicznych w Polsce (podniesienie jakości kształcenia i rozbudowanie oferty akademickiej) oraz czynniki wpływające na umiędzynarodowienie (rola państwa, kandydaci na studia i urozmaicona oferta studiów).

W drugim dniu konferencji natomiast odbyły się kolejne dwie sesje plenarne pod znamiennymi hasłami:

V Wykorzystanie programów UE do poprawy konkurencyjności polskich szkół wyższych.

VI Systemowe wsparcie dla umiędzynarodowienia - z perspektywy MSZ, MSW, SG oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

Tematem sesji końcowej były: Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce – w zmieniającym się krajobrazie europejskim i globalnym. Piątkowe spotkanie zakończyło się około godziny 14 lunchem.

W elitarnym gronie wykładowców uczelni z całej Polski oraz przedstawicieli instytucji naukowych można było posłuchać interesujących wykładów na temat stanu polskiego szkolnictwa wyższego, możliwości rozwoju w przyszłości w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych w Polsce i dopasowania się do europejskich standardów w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa.

Więcej o rekrutacji studentów zagranicznych w Polsce można przeczytać Tutaj