Konferencje edukacyjne 2013 roku

Już za trzy dni odbędzie się pierwsze z czterech planowanych, interesujących spotkań edukacyjnych, których tematami będą kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania szkół i przedszkoli zagadnienia. Główną grupę docelową konferencji stanowią dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz inni pracownicy oświaty. Wydarzenia organizują redakcje znanych czasopism edukacyjnych. Poniżej programy konferencji.

Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Przedszkoli

Termin: 18 październik

W jego trakcie zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 • Perspektywy przedszkoli w związku z obniżeniem wieku szkolnego
 • Przygotowanie przedszkoli i dostosowanie programu do edukacji dwulatków
 • Kwestie finansowania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
 • Organizacja pracy przedszkoli zgodnie ze zmianami w prawie

W roli prelegentów wystąpią znani i cenieni działacze na polu edukacji w tym Dorota Czerwonka z ORE w Warszawie. Organizatorem kongresu jest Redakcja czasopisma ,,Doradca Dyrektora Przedszkola" i ,,Doradca Nauczyciela Przedszkola". Więcej informacji na temat kongresu: http://www.e-firma.com.pl/images/0018683/KONGDDP.pdf

VIII Ogólopolski Kongres dla Pedagogów Szkolnych i Pracowników OPS

Termin: 25 październik

Kongres stanie pod hasłem ,,pracy z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej”. Celem spotkania będzie udzielenie wsparcia pedagogom, którzy w swojej codziennej pracy spotykają dzieci, których rodzice znęcają się nad nimi, nadużywają alkoholu lub nie zapewniają im odpowiednich warunków do nauki i rozwoju. Oragnizatorzy spotkania zakładają, że wypracowanie dobrych metod współpracy na linii szkoła – OPS pozwoli zapobiec wielu tragediom. Do udziału w kongresie zaprasza się pedagogów, psychologów szkolnych, a także pracowników socjalnych. Wydarzenie organizują redakcje czasopism ,,Głos Pedagogiczny” oraz ,,Pracownik socjalny w terenie”. Patronem honorowym wydarzenia jest żona prezydenta Anna Komorowska. Więcej informacji na temat kongresu: http://www.kongres-pedagogow.pl/

Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół

Termin: 15 listopad

Tematem głównym będą zmiany w edukacji szkolnej. W programie omówione zostaną cztery kluczowe zagadnienia:

 • Zmiany w nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Organizacja kształcenia osób niepełnosprawnych w oddziałach ogólnodostępnych
 • Ochrona danych osobowych w szkole
 • Sześciolatki w szkole

Uczestnicy konferencji będą mieli szansę poznać praktyczne rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów w szkole, otrzymają certyfikat, materiały szkoleniowe oraz zestaw dokumentów przydatnych w czasie planowania pracy. Organizatorem spotkania jest Redakcja czasopisma ,,Doradca Dyrektora Szkoły”. Więcej informacji można zasięgnąć tutaj: http://www.e-firma.com.pl/images/0018683/KONGDDS.pdf

IV Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych

Termin: 13 grudzień

Tematem tej edycji kongresu będzie ,,dotowanie niepublicznych szkół i przedszkoli z budżetu jst”. Kluczowe zagadnienia, które zostaną omówione przez prelegentów to:

 • Zmiany dotyczące dotowania placówek niepublicznych, które nastąpiły po 1 września 2013 roku
 • Kryteria decydujące o przyznaniu dotacji z uwzględnieniem typu placówki oraz liczby osób niepełnosprawnych
 • Wydatkowanie i rozliczanie dotacji (na podstawie analizy przypadków, które zakończyły się wyrokami sądów)
 • Zasady dokumentowania wydatkowania środków pochodzących z dotacji
 • Kontrole jst związane z zakresem wykorzystania dotacji

Więcej informacji na temat kongresu można uzyskać tutaj: http://www.e-firma.com.pl/images/0018683/KONGNIEP.pdf