dorosły uczeń

18 wrz. 2016

Do tego, że znajomość języków obcych zarówno w sytuacjach życia codziennego, jak i w pracy jest bardzo przydatna raczej nie trzeba nikogo przekonywać. W praktyce jednak mobilizacja do regularnej nauki w natłoku codziennych obowiązków bywa trudna. Z pomocą przychodzą nam aplikacje i programy do nauki języków obcych, które możemy w każdej chwili ściągnąć na naszego smartfona i korzystać z nich, kiedy tylko mamy na to czas i ochotę.

02 wrz. 2016

W ciągu ostatnich dwudziestu lat szkolnictwo wyższe w naszym kraju przeżywało prawdziwy boom. Liczba studentów z około pół miliona na początku transformacji, wzrosła do niemal dwóch milionów w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Stopniowo jednak ilość osób studiujących zaczyna maleć i nie jest to wyłącznie sprawa niżu demograficznego.

22 wrz. 2015

Co roku kilka tysięcy absolwentów jednolitych studiów magisterskich lub II stopnia z tytułem magistra  decyduje się pozostać na uczelni i rozpocząć studia doktoranckie. Trwają one 4 lata i wymagają sporo zaangażowania i wysiłku. Oprócz uczęszczania na zajęcia, wymagają samodzielnej pracy badawczej, publikacji artykułów, mozolnej i dokładnej pracy edytorskiej, a te dzienne, bezpłatne również prowadzenia zajęć na uczelni.

23 cz. 2015

Edukacja jest istotnym elementem całego naszego życia. Szkolenie dzieci podlega jednak zupełnie innym założeniom niż szkolenie osób dojrzałych. Inne są metody, sposoby i cele. Podstawową różnicą pomiędzy edukacją dzieci, a dorosłych jest świadomość – dorośli wiedzą, że ucząc się, podnoszą swoje kwalifikacje i wzbogacają swoją wiedzę. Mają przewagę, bo znają swoje mocne i słabe strony.

03 cz. 2014

W Polsce niewielu jest pracowników, którzy mogą pochwalić się dobrą znajomością języka obcego, co naturalnie kłóci się z otwartymi na współpracę z firmami zagranicznymi rodzimych przedsiębiorstw. Wymagania pracodawców w tym zakrsie się dość jasno określone. Praktycznie na każdym stanowisku jest wymagana przynajmniej podstawowa znajomość angielskiego, a na wyższych - kierowniczych - już biegła. Tymczasem, znając te oczekiwania nie robimy wiele, by się do nich dostosować.

24 kw. 2014

W XXI wieku, wieku informacji korzystanie z różnych możliwości rozwoju umysłu oraz dążenie do ciągłej edukacji to klucz do sukcesu. Współczesne, nowoczesne technologie sprawiają, że proces uczenia się przez całe życie jest znacznie bardziej różnorodny, a dzięki większej dostępności do nich także znacznie łatwiejszy. Jakie trendy edukacji w XXI wieku można uznać za znaczące początkiem 2014 roku?

27 wrz. 2013

Do 31 października trwa rekrutacja do innowacyjnego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, opartego na bazie rozwiązań społecznościowych. Projekt skierowany jest do osób pracujących między 25 a 64 rokiem życia i umożliwia bezpłatne samokształcenie wykorzystując różne metody nauczania oraz zróżnicowane pod względem tematyki materiały dydaktyczne.

12 mrz. 2013

W pierwszej części artykułu opisałem wpływ fazy różnicowania i oporu na konfrontację uczestników zajęć z prowadzącym. W tej zajmę się trzema kolejnymi przyczynami takiego zdarzenia.

 

  1. Nieprawidłowe postępowanie trenera

Obok wpływu procesu grupowego drugą najczęstszą przyczyną konfrontacji pomiędzy uczestnikiem szkolenia a trenerem są błędy prowadzącego zajęcia. Najczęściej obserwowane sytuacje, które miałem okazję zauważyć lub usłyszeć o nich od innych trenerów i uczestników  są wymienione poniżej.

12 mrz. 2013

Częstą sytuacją szkoleniową jest nagłe skonfrontowanie się któregoś z uczestników zajęć z prowadzącym. Rzecz w tym, że nawet gdy jest to nagłe zdarzenie, nie powinno być zaskakujące. Jeśli szkoleniowiec spodziewa się takich sytuacji, może nie tylko uporać się z nim prawidłowo, ale wręcz wykorzystać je do poprowadzenia skutecznego warsztatu.

24 sie. 2012

Nowoczesne metody i techniki nauczania mają przede wszystkim na celu aktywizację uczestników szkoleń. Powinny one podnosić umiejętności uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w przyszłym życiu – komunikacji, kierowania swoim dalszym rozwojem, współpracowania z innymi osobami, a także umiejętność efektywnego uczenia. Nowoczesne metody i techniki nauczania można podzielić na kilka grup.